Kategórie

Odber noviniek

Tovar z  internetového obchodu www.lignohumat. sk je možné doručiť a zaplatiť:

 • Poštovou zásielkou, platba predfaktúrou
 • Poštovou zásielkou, platba na dobierku
 • Kuriérskou službou, platba predfaktúrou
 • Kuriérskou službou, platba pri preberaní zásielky
 • Osobný odber


PREDAJCA SA ZAVÄZUJE:

 • dodať správny druh a množstvo produktu, podľa objednávky
 • na základe objednávky zákazníka dodať produkt v dohodnutej cene
 • na základe objednávky odoslať zásielku prostredníctvom Dopravcu/Doručovateľa určeného na určené miesto doručenia
 • vystaviť a k zásielke priložiť faktúru ako daňový doklad
 • zásielku primerane zabaliť a odoslať čo najskôr po obdržaní objednávky

KUPUJÚCI SA ZAVÄZUJE:

 • prevziať objednanú zásielku
 • zaplatiť za dodanú zásielku dohodnutú cenu podľa objednávky

PREDAJCA NENESIE ZODPOVEDNOSŤ za:

 • oneskorené dodanie zásielky zavinené Dopravcom
 • poškodenie zásielky zavinené Dopravcom
 • prípadné nedodanie produktu, ku ktorému nedošlo vinou predávajúceho v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, alebo iných nepredvídateľných prekážok

Kupujúci zodpovedá za všetky ujmy, ktoré Predávajúcemu, alebo inej osobe vzniknú tým, že Kupujúci nesplnil niektorú 
zo svojich povinností, že odovzdal Predávajúcemu neplatné, alebo nesprávne informácie o svojej osobe a mieste.

Predávajúci si vyhradzuje právo obmieňať ponuku svojich produktov v internetovom obchode  www.lignohumat.sk

REKLAMÁCIE

Reklamácie sú vybavované:

 • Telefonicky na 0903 991 994 v pracovných dňoch od 08.00 do 15.30
 • Poštou na adrese HumAgro s.r.o., Partizánska cesta 97, 974 01  Banská Bystrica,

spolu s reklamovaným produktom a sprievodným listom popisujúcim vadu na produkte resp. zásielke .
Oprávnene reklamovaný produkt Vám obratom vymeníme za nový, ak máme uvedený produkt na sklade, alebo na  základe dohody zašleme iný náhradný tovar, prípadne vrátime sumu zaplatenú za produkt . 
Kupujúci je povinný skontrolovať objednaný tovar ihneď po prevzatí.

ZÁRUKA

Na všetky produkty sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa prevzatia zásielky Zákazníkom. 
Predajca je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia Záruka sa vzťahuje len 
na výrobné chyby. 
Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené bežným opotrebením, nesprávnym použitím výrobku,  nesprávnou manipuláciou a skladovaním. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje poskytnutá záruka.

Za vzniknutú škodu pri preprave tovaru zodpovedá Dopravca.
Reklamačné podmienky v internetovom obchode  www.lignohumat.sk sú neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok.